Vizita e BE-së në Qendrën Mësimore në Gurrakoc

February 23, 2018

Sot në qendrën mësimore në Gurrakoc, ishin për vizitë përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian.
Kjo vizitë është realizuar në kuadër të programit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2- Arsim për Integrim” (i quajtur EU SIMRAES 2), i cili implementohet nga Syri i Vizionit në partneritet me KEC, në Komunën e Istogut dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe KFOS.

 

Implementues: