Trajnimi “Mentorimi në praktikë”

May 11, 2018

Filloi moduli i dytë i trajnimit për mentorë “Mentorimi në praktikë”, i cili organizohet në kuadër të partnerëve që ofrojnë mbështetje për nxënësit e shkollave të mesme të larta përmes programit të bursave dhe mentorimit. Programi i bursave dhe mentorimit implementohet përmes projektit EU SIMRAES 2 të financuar nga Bashkimi Evropian, si dhe përmes projektit te Roma Education Fund, me ndihmën financiare edhe te GIZ dhe me mbështetjen institucionale të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Gjatë trajnimit treditor pjesëmarrësit do të fuqizohen në punën e tyre si mentorë të nxënësve të shkollave të mesme.

Implementues: