Trajnimi “Edukimi për drejtësi shoqërore (EDSH)”, Istog

February 25, 2017

Në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” ka filluar një grup i trajnimit katër ditësh “Edukimi për të Drejtën Shoqërore (EDSh)”. Ky trajnim po mbahet në Istog, ndërsa pjesëmarrësit janë stafi nga qendrat mësimore, mësimdhënës dhe prindër. Synimi i trajnimit është që përmes aktiviteteve interaktive, pjesëmarrësit të kuptojnë rolin e tyre në procesin e të drejtës shoqërore dhe format se si mund të angazhohen në këtë proces për të ndikuar në transformimin personal, profesional dhe institucional.
Ndërkohë, po mbahen edhe dy ditët e fundit të trajnimit EDSH në Prizren dhe Gjakovë.

Implementues: