konect

Mreža “Konect” je strateška koalicija organizacija civilnog društva, koje se angažuju u oblasti obrazovanja romske, aškalijske i egipćanske zajednice.
.

Svrha mreže je poboljšanje obrazovnih mogućnosti romske, aškalijske i egipćanske zajednice mobilizacijom OCD-a na opštinskom i centralnom nivou za održavanje svrsishodnog dijaloga sa lokalnim vlastima i Vladom o pitanjima obrazovanja romske, aškalijske i egipćanske zajednice, kao i kako bi učestvovala u donošenju odluka i stvaranju politika u vez ove teme.

MREŽA SE USREDSREĐUJE NA AKTIVNOSTI KOMUNIKACIJE I INFORMISANJA, KAO I NA RAZVOJ KAPACITETA ČLANOVA MREŽE. AKTIVNOSTI OBUHVATAJU ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA:

  • Organizovanje povremenih sastanaka za razmenu iskustava
  • Objavljivanje informacija od značaja za širu javnost
  • Organizovanje informativnih kampanji za upis u škole i stipendije
  • Dijalog sa lokalnim i centralnim vlastima
  • Razvoj kapaciteta članova mreže za pružanje kvalitetnijih usluga za romsku, aškalijsku i egipćansku zajednicu
  • Primena inicijativa zagovaranja
  • Nadgledanje procesa razvoja i sprovođenja politika za obrazovanje romske, aškalijske i egipćanske zajednice

Implementira: