Svrha projekta:

Specifičan cilj aktivnosti je obezbeđivanje ravnopravnog pristupa romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj deci predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju poboljšavajući upis, pohađanje i postizanje rezultata dece kroz podršku u zajednici i finansijama.

Opšti cilj:

Opšti cilj aktivnosti EU-SIMRAES 2 je podrška Vlade Kosova u razvoju demokratskog i multietničkog društva sprovođenjem Strategije za integraciju romske, aškalijske i egipćanske zajednice i Akcionog plana iste.

 • Aktivnosti

 • 1. 1. Podržava se rad 10 centara za učenje
 • 1. 2. Podiže se svest roditelja romske, aškalijske i egipćanske zajednice za upisivanje svoje dece u školu na vreme
 • 1. 3. Pruža se logistička podrška deci romske, aškalijske i egipćanske zajednice za pohađanje predškolske nastave.
 • 1. 4. Nudi se individualno mentorstvo i pomoć u domaćim zadacima za decu školskog uzrasta i povratnika.
 • 1. 5. Organizovana obuka protiv predrasuda za nastavnike i roditelje, a pruža se i mentorstvo/savetovanje kako bi se obezbedila primena preduzetih obaveza.
 • 1. 6. Organizuju se lokalni događaji kako bi se pomoglo u boljoj integraciji dece romske, aškalijske i egipćanske zajednice na nivou škola.
 • 2. 1. Pruža se podrška pri upisivanju romske, aškalijske i egipćanske dece u višem srednjem obrazovanju.
 • 2. 2. uspostavlja se program stipendija za romske, aškalijske i egipćanske učenike viših srednjih škola.
 • 2. 3. Nudi se mentorstvo za korisnike stipendija.
 • 3. 1. Osniva se neformalna mreža OCD-a koji rade na poboljšanju obrazovnih mogućnosti romske, aškalijske i egipćanske zajednice
 • 3. 2. Olakšava se komunikacija između članova mreže i dele informacije
 • 3. 3. Razrađuje se strategija saradnje za mrežu.
 • 3. 4. Pružaju se mogućnosti stručnog razvoja članova mreže kako bi se usavršile njihove veštine službovanja i zagovaranja

Implementira: