Organizacija efektivnih međukulturnih aktivnosti

June 26, 2019

Projekat EU SIMRAES 2, u saradnji sa projektom PROSPECT 3, organizuje trodnevnu radionicu na temu “Organizacija efektivnih međukulturnih aktivnosti”. Učesnici ove radionice su tutori, facilitatori i koordinatori nastavnih centara koji rade uz pomoć dva projekta, kao i nastavnici iz partnerskih škola ovih centara. Kroz ovu radionicu, učesnici se upoznaju sa bitnim elementima za organizaciju efektivnih međukulturnih aktivnosti, kao i s načinima uključivanja različitih ciljnih grupa. Učesnici razvijaju i veštine planiranja i organizacije međukulturnih aktivnosti i letnih programa.

Implementira: