Korak po Korak napredni nivo_Kosovo Polje, Mitrovica, Plemetina

August 23, 2017

Nastavlja se obuka “Korak po korak” – napredni nivo, sa dve grupe u okviru projekta EU SIMRAES II. Učesnici ove 3-dnevne obuke su nastavni kadar centara za učenje iz Kosova Polja, Plemetina i Mitrovice, kao i nastavnici škola na ovim lokacijama, koji su završili osnovni nivo obuke “Korak po korak”, koja je održana 2016. godine.
Tokom obuke, učesnici će podeliti svoja iskustva iz praktične primene metodologije “Korak po korak” koja je dobijena tokom prve etape obuke, a imaće priliku da prošire svoje znanje o temama: komponente razreda s detetom u centru, aktivno učenje, interakcija u razredu, upravljanje razredom: organizacija materijala, vremena i prostora, pisanje i čitanje I, pisanje i čitanje II, integrisana nastava, komunikacija s decom, planiranje I, planiranje II, ocenjivanje i matematika.
Nakon obuke, od polaznika se očekuje da primene stečeno znanje u planiranju, organizovanju i stvaranju inkluzivnog pristupa u obrazovanju dece.

Implementira: