Institucionalna podrška nastavnim centrima

September 18, 2019

Od 17-19, do 2019, septembra 2019. u Draču u Albaniji održana je radionica za institucionalnu podršku nastavnim centrima. Radionicu organizuje EU SIMRAES 2 projekat u saradnji s projektom Prospect 3 Učesnici radionice su organizacije civilnog društva koje su bile partneri ovih projekata, predstavnici 9 partnerskih opština u kojima su projekti realizovani, kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije.

Očekivani rezultati radionice su:

• Razmišljati o trenutnoj saradnji organizacija i institucija civilnog društva u pružanju podrške deci romske, aškalijske i egipćanske zajednice;

• Prepoznati mogućnosti za kontinuiranu podršku radu nastavnih centara;

• Napraviti mapu institucija, agencija i organizacija koje podržavaju ili mogu podržati njihove nastavne centre, kao i pronaći mogućnosti za saradnju između različitih zainteresovanih strana.

Opšta svrha radionice bila je osigurati održivost institucionalne podrške za decu romske, aškalijske i egipćanske zajednice.

Implementira: