Dobre prakse koje podstiču demokratski duh u školama / učionicama

April 24, 2019

Nastavnici iz partnerskih škola EU SIMRAES 2 i PROSPECT + projekata, kao i osoblje iz nastavnih centara koji rade u okviru ova dva projekta okupili su se na trodnevnoj radionici kako bi razmenili dobre prakse koje podstiču demokratski duh u našim učionicama i školama.
Svi učesnici radionice prethodno su pohađali obuku „Obrazovanje o socijalnoj pravdi“ i vežbali strategije protiv predrasuda i stereotipa. Tokom radionice, učenici će odabrati najbolje prakse kako bi napravili sažetak aktivnosti / strategija koje pomažu negovanju demokratskog duha, tolerancije, uvažavanja različitosti, saradnje, međusobne pomoći, itd.

Implementira: