Distribucija školskih paketa za školsku godinu 2019/20

October 4, 2019

Tokom septembra, projekat EU SIMRAES 2 podelio je 1620 školskih paketa romskim, aškalijskim i egipćanskim učenicima za školsku godinu 2019/20. Slično kao i prethodnih godina, ovi paketi sadrže školske materijale potrebne za aktivnosti učenja i namenjeni su deci u predškolskom, osnovnom i nižem srednjem nivou na 10 lokacija korisnika projekta.

Implementira: