Organizovanje interkulturalnih aktivnosti

November 24, 2016

Tokom novembra, u okviru projekta EU SIMRAES II” su organizovane interkulturne aktivnosti povodom Međunarodnog dana tolerancije i povodom Međunarodnog dana Konvencije o deci. Ove aktivnosti su uključivale izradu dečjih knjiga, bojenje i upisivanja poruka o toleranciji na istima, prikazivanje video materijala, paradu dece u gradu, izložbe, posete opštinskim institucijama i predavanja i diskusije o promovisanju uzajamnog poštovanja, saradnje i tolerancije među decom različitih zajednica.
Aktivnosti su organizovane u okviru centara za učenje u opštinama Istok, Orahovac, Prizren, Đakovica i Mitrovica, uz podršku projekta “EU SIMRAES II”, u saradnji sa opštinskim institucijama i drugim nevladinim organizacijama kao što su Terre des Hommes, OEBS, Danish Refugee Council itd.

Implementira: