EU – SIMRAES II predstavlja podršku EU u sprovođenju Strategije za integraciju romske, aškalijske i egipćanske zajednice.

Poseban cilj projekta je obezbeđivanje ravnopravnog pristupa romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj deci predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, poboljšavajući upis, pohađanje i postizanje rezultata dece kroz podršku u zajednici i finansijama.

Projekat finansira Kancelarija EU na Kosovu uz sufinansiranje i podršku Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije. Projekat se sprovodi u partnerstvu 8 organizacija civilnog društva, koje istovremeno deluju kao mreža organizacija koje rade na obrazovanju romske, aškalijske i egipćanske zajednice.

Implementira: