October 25, 2019

Vizita e delegaciaki e EU Ofisesko ano siklipesko centro ani Fush Kosova

Yekh delegacia e Ofisesko e EU ani Kosova phiravdo kotar Taloshefi e Ofisesko e EU- Specialuno Reprezenti e EU, Riccardo Serri, ko shoyuno dive, pe 24 otkobri 2019, vizitingya o Siklipesko Centro ani Fush Kosova, koya vash may buderi se trin bersha phikois...

> May buderi

Implementinela: