Punëtoria “Parandalimi i paragjykimeve, stereotipeve dhe krijimi i një shkolle demokratike”

April 12, 2018

Po mbahet punëtoria “Parandalimi i paragjykimeve, stereotipeve dhe krijimi i një shkolle demokratike”, organizuar nga projektet EU SIMRAES II dhe Prospect +. Programi i punëtorisë përmban reflektime nga zbatimi i aktiviteteve e trajnimit “Edukimi për Drejtësi Shoqërore” në shkolla dhe qendra mësimore, si dhe njohuri dhe aktivitete praktike shtesë për t’u realizuar në procesin mësimor. Pjesëmarrës në punëtori janë drejtorët e shkollave, mësimdhënësit dhe stafi i qendrave mësimore që bashkëpunojnë me projektet EU SIMRAES II dhe Prospect +.

Implementues: