June 26, 2019

Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive

Projekti EU SIMRAES 2, në bashkëpunim me projektin PROSPECT 3, po organizon punëtorinë triditëshe me temën “Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive”. Pjesëmarrës në këtë punëtori janë tutorët, fasilitatorët dhe koordinatorët e qendrave mësimore që...

> Lexo më shumë

Implementues: