March 20, 2019

Punëtoria për ridefinimin e strukturës menaxhuese të rrjetit KONECT

Po mbahet punëtoria treditore (19 - 21 mars 2019) për aspektet e menaxhimit dhe operimit të rrjetit “KONECT”. Strategjia e re e rrjetit për periudhën 2019 – 2021 është miratuar dhe aktiviteti i parë i planifikuar ka të bëjë me ridefinimin e strukturës mena...

> Lexo më shumë

Implementues: