September 18, 2019

Përkrahja institucionale për qendrat mësimore

Prej 17 – 19 shtator 2019, në Durrës mbahet punëtoria për përkrahjen institucionale të qendrave mësimore. Kjo punëtori organizohet nga projekti EU SIMRAES 2 në bashkëpunim me projektin Prospect 3. Pjesëmarrës në punëtori janë organizatat e shoqërisë civile...

> Lexo më shumë

Implementues: